Pripravujeme historický modul ŠVP.

02.07.2018 16:00

Naším hlavným poslaním je zábavnou formou naučiť deti a mládež poznávať naše vzácne hrady, ich pamiatky a pritom im vybudovať vzťah k poznávaniu hradov či histórie, ako aj prírodného prostredia , v ktorom sa nachádzajú.

Spoznajte s nami 3 úžasné hrady a oblasť Tatier, Spiša a Pienin.

Bude to úžasná vlastivedná expedícia zameraná na spoznanie jednej oblasti nášho unikátneho Slovenska.

Samozrejme ekologický aspekt nebude chýbať!

 

Kontakt

Ing.Katarína Horská, prevádzka CK Tilia , Ždiar 157 Ždiar 157
05955
www.cktilia.sk
+421915929318 cktilia.sk@gmail.com