Pripravujeme historický modul ŠVP.

02.07.2018 16:00

Naším hlavným poslaním je zábavnou formou naučiť deti a mládež poznávať naše vzácne hrady, ich pamiatky a pritom im vybudovať vzťah k poznávaniu hradov či histórie, ako aj prírodného prostredia , v ktorom sa nachádzajú.

Spoznajte s nami 3 úžasné hrady a oblasť Tatier, Spiša a Pienin.

Bude to úžasná vlastivedná expedícia zameraná na spoznanie jednej oblasti nášho unikátneho Slovenska.

Samozrejme ekologický aspekt nebude chýbať!

 

Kontakt

Ing.Katarína Horská, prevádzka CK Tilia Penzión Jánošík, Ždiar 508 Ždiar 508
05955
www.penzionjanosik.sk
+421915929318 katarinka.horska@gmail.com